Česky English

   
  Obchod >> Všeobecné obch. podmínky
   

  Všeobecné obchodní podmínky

  Pro lepší orientaci v problematice obchodních vztahů Vám předkládáme soubor základních pravidel mezi firmou TERRA computer systems a jejími obchodními partnery.

  I. Objednávka zboží
  Objednávka zboží je jednostranný, zpravidla písemný, úkon kupujícího, adresovaný prodávajícímu. Objednávky je možné zasílat e-mailem, faxem nebo poštou, příp. objednávat telefonicky.
  U objednávek uvádějte, prosím, následující
  - úplný název kupujícího
  - kontaktní osobu včetně spojení
  - fakturační a dodací adresu, jsou-li odlišné
  - IČ a DIČ
  - název zboží, příp. jeho kód
  - požadovaný termín a způsob odběru

  V případě objednávek duplikačních služeb požadujeme také Vaše Prohlášení o vlastnictví práv k šíření těchto dat.

  II. Potvrzení objednávky - kupní smlouva
  Potvrzená objednávka je jednostranný písemný právní úkon prodávajícího, zpracovaný ve formě textového produktu jeho informačního systému, kterým informuje kupujícího o přijetí objednávky.
  Na základě objednávky je pracovníkem našeho obchodního oddělení vystaven doklad Přijatá objednávka. Zde je uvedeno zboží, cena, termín a potvrzený způsob dodání. Tento doklad Vám slouží pro kontrolu, zda Vaše objednávka byla správně zaevidována V případě nesrovnalosti kontaktujte ihned naše obchodní oddělení.

  III. Faktura - daňový doklad
  Faktura je jednostranný právní úkon prodávajícího, který dále slouží jako platební a daňový doklad. Faktura je považována za uhrazenou v den připsání příslušné částky na účet naší společnosti.

  IV. Platební podmínky
  Standardní platební podmínky jsou platba v hotovosti nebo platba předem na běžný účet na základě zaslané proforma faktury.
  Odběr zboží na fakturu s dohodnutou splatností je možný pouze na základě dohody se zodpovědným pracovníkem naší firmy.

  Zboží se stává majetkem odběratele až po jeho úplném zaplacení dodavateli. Špatná funkčnost nebo nefunkčnost dodaného zboží není důvodem pro krácení platby dodavateli. Tyto potíže mohou být řešeny pouze jako standardní reklamace.

  a) platba v hotovosti - ve firmě TERRA computer systems
  Tento způsob platby je používán při odběru zboží přímo v sídle firmy u zákazníků, kteří nemají dohodnutou platbu na základě vystavené faktury. V obchodním oddělení je zákazníkovi vystavena faktura-daňový doklad a pokladní doklad o zaplacení. Na základě těchto dokladů je možné si vyfakturované a zaplacené zboží ihned vyzvednout.

  b) platba dobírky - poště nebo přepravní firmě
  Tento způsob platby je určen především pro mimobrněnské zákazníky. Na základě objednávky je zákazníkovi naším obchodním oddělením vystavena faktura a zboží odesláno poštou nebo přepravní firmou. Po doručení dodávky na místo určení převezme pošta nebo dopravní firma od zákazníka částku v hotovosti. Tím se faktura považuje za zaplacenou. Dodací list i faktura jsou přiloženy k zásilce.

  c) platba převodem na základě zaslané proforma faktury
  Týká se zákazníků, kteří nechtějí nebo nemohou zboží zaplatit hotově při převzetí a nemají s naším obchodním oddělením dohodnutou platbu faktury se splatností. Na základě objednávky je zákazníkovi naším obchodním oddělením vystavena proforma faktura s vyznačeným bankovním účtem. Na jejím základě se rezervuje zboží a to po dobu 7dnů. V případě, že do vypršení této lhůty nebude částka připsána na náš účet, je rezervace zrušena. Podkladem pro expedici zboží je připsání částky na náš účet. Zboží je možno expedovat přepravní firmou na udanou adresu nebo si jej osobně vyzvednou v sídle firmy.
  Naše firma je s bankou propojena elektronicky a tím je zrychlen i tok informací ohledně uhrazení fakturované částky.

  d) platba faktury s dohodnutou splatností
  U zákazníků, kteří mají s obchodním oddělením dohodnutý odběr zboží na fakturu, je společně se zbožím dodána faktura s vyznačenou splatností - standardně 7 dnů. Zákazník je povinen provést úhradu na náš účet v době splatnosti. Při platbě bankovním převodem se v souladu s obchodním zákoníkem datem splatnosti rozumí datum připsání platby na běžný účet firmy TERRA. Při platbě je nutno uvádět jako variabilní symbol číslo faktury, ke které se platba vztahuje.
  Při nedodržení lhůty splatnosti bude další odběr možný pouze v hotovosti nebo na základě uhrazené proforma faktury.

  V. Dodací podmínky
  Zboží je možno odebrat osobně v sídle firmy, poštou nebo prostřednictvím přepravní služby.

  Osobní odběr - v sídle firmy, povozní doba expedice je shodná s provozní dobou obchodního oddělení

  Poštou - tímto způsobem je zasíláno především zboží na dobírku.
  Dopravné (dle sazebníku České pošty) a balné je účtován ve faktuře společně se zbožím. Objednávka je expedována v tentýž den za předpokladu, že je zboží objednáno nejpozději do 12,00hod. V jiném případě je expedice následující den.

  Přepravní službou na základě smluvního kontraktu s přepravní společností Geis využíváme prioritně tohoto přepravce. Expedice k odběrateli je zajištěna do 24hod. v případě, že je objednávka doručena do 12,00 hod. Po této době nejsme schopni 24hod.lhůtu garantovat.
  Ceny za dopravu se řídí smluvními podmínkami s přepravcem a nyní činí 110,--Kč za balík do 15kg. V případě dodávky zboží za 15000,--Kč bez DPH a nejedná-li se o rozměrově a váhově nadměrný náklad, je doprava zdarma.
  V případě dodávky na dobírku je ceně dopravného účtováno 145,--Kč za balík do 15kg.

  Po obdržení zásilky je nezbytné neprodleně zkontrolovat počet ks dodaného zboží, správnost druhu dodaného zboží proti faktuře či dodacímu listu a vaší objednávce, úplnost jednotlivých produktů. Při zjištění jakýchkoli odchylek neprodleně kontaktujte naše obchodní oddělení.
  Firma TERRA computer systéme neručí za jednání třetí strany- pošty nebo přepravní společnosti-, tzn.že nenese odpovědnost za škody vzniklé pozdním dodáním ze strany přepravce nebo škody způsobené předem přepravy. Náhradu škody způsobené během přepravy je třeba neprodleně nárokovat na přepravci.

  VI. Vrácení zboží
  Pokud chce kupující z jakéhokoliv důvodu (reklamace, storno od zákazníka) vrátit zboží do TERRA, může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným pracovníkem servisu nebo obchodního oddělení. Zboží může být vráceno pouze poté, co mu příslušný pracovník přidělí tzv. RMA číslo. K vracenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit vyplněný formulář pro reklamaci zboží a průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno pracovníka servisního nebo obchodního oddělení se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u duplikační techniky neporušená pečeť apod.). Pokud je obal jakýmkoli způsobem porušen (potrhán, popsán, přelepen apod.), má TERRA právo vyúčtovat smluvní pokutu až do výše 50 % z hodnoty zboží, případně zboží vůbec nepřijmout zpět. Vratné číslo musí být zřetelně uvedeno na obalu tak, aby k jeho zjištění nebylo třeba zásilku rozbalovat.

  Kupující nemá v žádném případě nárok na vrácení zboží do TERRA, nejedná-li se o oprávněnou reklamaci. TERRA si vyhrazuje právo akceptovat vracení zboží výhradně na základě svého uvážení. Při vrácení zboží má TERRA právo kupujícímu vyúčtovat smluvní pokutu do výše 10 % z ceny vrácených produktů plus případné další náklady TERRA, pokud takové vzniknou. Minimální poplatek při vrácení zboží je stanoven na 200,- Kč.
  Přidělení RMA čísla ze strany TERRA je nutné i v případě reklamace, stejně tak jako vyplnění formuláře pro reklamaci zboží, který musí být přiložen ke zboží. Zboží lze zaslat do TERRA na vlastní náklady poštou, případně dopravní službou. TERRA si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky.
  Pokud dojde k neoprávněné reklamaci, vyhrazuje si TERRA právo účtovat manipulační poplatek až do výše 10 % ceny reklamovaného zboží plus další náklady (např. na dopravu). Minimální poplatek za neoprávněnou reklamaci je 200,- Kč. Podmínky reklamace řeší
  Záruční a reklamační podmínky v aktuálním znění

  VII. Osobní údaje
  Osobním údajem se rozumí jakýkoli údaj, týkající se určeného nebo určitelného fyzického subjektu.
  TERRA computer systéme používá poskytnuté osobní údaje k tomu, aby mohla služby pro zákazníky poskytnout co nejkomplexněji. Tyto údaje jsou použity pouze pro podporu zákaznického vztahu s TERRA a nejsou poskytovány žádnému dalšímu zpracovateli. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a podpisem Přijaté objednávky či faktury subjekt souhlasí s jejich zpracováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnuté osobní údaje jsou používány k tomu, aby TERRA mohla uspokojit co nejrychleji a kvalitně objednávky svých partnerů, co nejlépe s partnerem komunikovat, poskytovat mu podporu, aktuální informace příp. řešit pohledávky a závazky. Zpracování osobních údajů provádí výhradně TERRA, automatizovaně a svými zaměstnanci. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je toto možné pouze pro účely statistické a pro účely archivnictví.

   

  TERRA computer systems
  737 211 680 (pevná)
  737 211 683 (mobil)

  E-Shop
  Bazar


   

  Aktuality

  Golfový vozík Stewart 2014 v krásnem stavu je k vidění v našem bazaru.
  Zánovní, funkční elektrické golfové vozíky naleznete na našem eshopu, případně jsou k vidění v našem servisu GOLF.TERRA na Olomoucké 81 v Brně. Pondělí - Čtvrtek 8:00 - 16:30 Pátek 6:00 - 12:00
  Nové pouzdra baterie bigmax stratos čekají právé na Vás.
  Věděli jste že repase, díky modernějším článkům může zvýšit kapacitu Vaší baterie až na 45 jamek?
  Vaší baterii do vozíku JuCad repasujeme novýma článkama. Varianty 18 anebo 36 jamek.
  Repase baterie Nano na 36 jamek.
  Repase baterie Stratos značky BigMax
  Motocaddy S1 lehký vozík s baterii na 18 jamek za 18950Kč, platí do vyprodání zásob.
  Motocaddy M1 DHC s baterii na 36 jamek nyní za akční cenu 24900Kč.
  Baterii na elektrický golfový vozík mužete mít již od 6000Kč
  Baterii Davies Caddy opravíme a v případě repase zvýšíme kapacitu o 25%
  27.4.2021
  JuCad repase
  Objednejte se na repase JuCad baterie a ušetříte tak čas. Baterii Vám repasujeme do druhého dne.
  Již v únoru můžeme očekávat M1 DHC s 36jamkovou lithiovou baterii za akčí cenu 24900Kč.
  3.12.2019
  Přeprava v ČR zdarma
  Garantujeme Vám dodání nového golfového vozíku k Vám do Vánoc, při objednávce do 18.12. A přepravu máte zdarma :)
  Vozík M1 skladem s dodáním k Vám do 24 hodin.
  .. je letošní horkou novinkou. Nové kožené držadla a vysoká kapacita lithiové baterie jsou přijemnýma doplňkama krásného designu.
  Repas provádíme také u baterií vozíků Davies Caddy. Díky uspořádání článku si můžete vybrat kapacitu vaší renovované baterie na 18 jamek, anebo 36 jamek.
  Lithiová baterie STANDARD a ULTRA do vozíku "M 2016" opět skladem. Dodání geis parcelem do 24 hodin.
  Nová ještě výkonnější baterie. Nový design. Ještě menší po složení díky možnosti otočit kolečka. Varianty M1 vozík se základníma funkcema, M3 s funkcemi pro měření vzálenosti a času a M5 smart vozík s funkcemi GPS a notifikaci z mobilu.
  30.4.2019
  Garmin
  Potřebujete vyměnit baterii ve Vašich hodinkách GARMIN? U nás Vám baterii vyměníme do druhého dne.
  Doprodej golfového vozíku MOTOCADDY S1 za bezkonkurenční cenu, skladem na GOLF.TERRA
  V nabídce již naleznete novou baterii JuCad, ale i možnost repasovat Vaší stavající baterii, levně a rychle.
  Motocaddy pro Vás připravilo spoustu dostupných novinek, které naleznete v katalogu. Neváhejte se na nás obrátit s dotazem na obchod@terra.cz alebo na čísle 548423811.
  Sezona se blíží a proto jsme pro Vás připravili mimořádnou předsezonní nabídku na elektrický golfový vozík Motocaddy S1 s lithiovou baterií na 18 jamek a s nabíječkou na lithiové baterie v ceně 18.490,- Kč včetě DPH
  Nyní je možné si objednat Motocaddy řady M v novém provedení, model 2018. Dostupné vozíky M1 černý a bílý, M3 černožutý a bíložlutý, anebo M5connect.
  11.11.2018
  Motocaddy GPS aktualizace 2018
  K vozíku Motocaddy si do chytrého telefonu můžete zdarma stáhnout aplikaci Motocaddy GPS. (aktualizace4/18)
  Díky jedinečnému designu SlimFold a inovativní výkonné baterii na 28V je tato generace série M jediným kompaktním sklápěcím vozíkem na světě, který ve variantě M5 nabízí i informace o GPS a upozorněních na smartphone přímo na rukojetí vozíku.
  Sháníte lithiovou 24V baterii do elektrického golfového vozíku? U nás ji naleznete za výprodejovou cenu 4033,-Kč bez DPH.
  Repas baterií Motocaddy od března již od 4 545,-Kč bez DPH.
  Široký sortiment bagů naleznete zde.
  Sleva 30.000Kč na titanové golfové vozíky JuCad Drive SL TRAVEL. Elektrické golfové vozíky JuCad Drive jsou nyní za akční cenu do vyprodání zásob.
  Zde můžete dostat vozík JuCad Drive SL Travel levnější o 30 tisíc.
  Nepřehledněte Vánoční slevy na vozíky Motocaddy. Na výběr černé anebo bílé vozíky k vidění v Brně na Olomoucké 81.
  Vánoční cena inovativneho vozíku C-TECH Motocaddy z původních 67tisic na 60.000,- Akční cena platí pouze do Vánoc.
  OBJEVTE BOHATÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTOCADDY ! Pohodlné sedátko, anebo pláštěnka pro Váš bag.
  Cart bagy MOTOCADDY se systémem EASILOCK již od 2580 Kč. Spodní popruh na voziku už nebudete muset pracně zapínat, jednoduše bag k vozíku přicvakněte.
  Elektrický vozík Motocaddy S1 s Lithiovou baterii na 18 jamek je nyní v akci za 18 tisíc. Varianta vozik S1 a Lithiová baterie na 36 jamek je za 20 tisíc. Akce platí do vyprodání. Poslání voziku k Vám je zdarma přepravní službou geis parcel.
  Lithiová baterie na 18 až 27 jen za 4900,-Kč.
  Nejprodávanější z golfových vozíků MOTOCADDY S1, nyní skladem v bílé i černé barvě na Olomoucké 81 v Brně.
  Elektrický golfový vozík S5 s možností propojení přez bluetooth s Vašim mobilem, bude v prodeji v červenci 2017. Rezervační objednávky příjímáme na obchod@terra.cz Když si S5 objednáte u nás, dostanete slevu 10% na baterii a dopravu k Vám zdarma po celé ČR.
  Doprodej lithiových baterií do elektrických golfovích vozíků. Původní cena 7990,-Kč. Baterie 24V 10Ah na 27 jamek nyní jen za 4900,- včetně DPH.
  Technologicky nejvyspělejší model z řady „S“ od výrobce Motocaddy. Nový S5 CONNECT lze synchronizovat s Motocaddy GPS aplikací pro Apple i Android.
  Nepřehlédněte, nový design bagů model 2017. Nejlehčí váží pouze 2,2kg. Velký výběr modelů i barev.
  Výrazné slevy na golfové vozíky naleznete na našem e-shopu !
  3.1.2017
  Lithiová baterie 2017
  Nová, ještě lehčí lithiova baterie, v provedení na 18 jamek, anebo 36 jamek v prodeji od února 2017 ! Baterie bude v nylonovém obalu a s nabíječkou v ceně.
  Horká novinka k videní na Olomoucké 81 v Brně..
  Nově na našem eshopu naleznete i golfové bagy Motocaddy s EASILOCKem pro rychlé a jednoduché uchycení bagu, 7 kapes a cover proti dešti. Lite-Series bagy od 3490Kč. Přeprava k Vám je zdarma pro všechny Bagy.
  Nepromokavý bag, 14-ti dílné pořadače, 7 prostorných kapes, EASILOCK pro snadné uchycení bagu na vozík a váha jen 2.3 kg.
  Nový elektrický golfový vozík C-TECH, s mnoha inovacemi od výrobce Motocaddy, představíme letos v zimě v naší prodejně.
  Zcela nový design, tichy motor a jednoduché složení a rozložení, díky QUICKFOLD mechanismu.
  Motocaddy S3 a M1 model 2015 v doprodeji se slevou víc jak 1000,-Kč naleznete na našem eshopu. Nové modely skladem k vidění na Olomoucké 81 v Brně.
  Vozíky Motocaddy 2016 skladem k videní na Olomoucké 81 v Brně.
  Akce v rámci golfového turnaje, mistrovství ČR družstev, je přeprava až k Vám zdarma. Sleva na olověnou baterii na 18 jamek za 1200Kč při objednávce s vozíkem S1 digital, cena celkem 12.000Kč za vozik, baterii, obal baterie a nabiječku. Sleva na lithiovou baterii moled 2016 na 36 jamek při objednávce S1 digital s Li-ion baterii cena celkem 18.000Kč. Vice info na info@terra.cz
  Nabízíme Vám renovaci Vaši lithiové baterie motocaddy, která už nemá požadovanou kapacitu. Profesionálně zrenovujeme Vaši starou baterii, dostanete nové, značkové a výkonnější články. V porovnání s novou baterii ušetříte až polovinu peněz. Díky zbrusu nové technologii budete mít baterii s větší kapacitou a delší životností. Více na info@terra.cz, anebo na telefoním čísle 548 423 811
  5.5.2016
  NOVĚ renovace stávajících baterií
  Přineste nám Vaši starou baterii z vozíku Big Max Nano, Stratos, anebo JuCad a náš technik Vám nabídne renovaci baterie. Výhody: nižší cena oproti nové baterii. Větší kapacita díky nové technologii Lithiových baterií. Menší váha. Vysoká kvalita, záruka a odzkoušená technologie.
  18.4.2016
  NOVINKA 2016
  Nová líthiová baterie s kapacitou 24Ah s řídící elektronikou, která ochraní články baterie před vybitím, zkratem, anebo přebitím. Baterie má počas jízdy kontinuální výbíjení, bez poklesu výkonu. Vydrží teploty -30 až +70
  Po rozsáhlé inovaci představuje Motocaddy pro rok 2016, zcela nový elektrický golfový vozík S1. Obsahuje řadu vylepšení, nová soft-touch ergonomická rukojěť, nízkoprofilová kola s rychlo upínáním, zjednodušený zásobník na baterii, tichý motor a uchyt bagu EASILOCK. Hmotnost: 8,9 kg Rozměry *: 850 mm x 595 mm x 355 mm MOTOR: 200 wattů Materiál: Hliník Barvy: Black & Alpine
  Motocaddy S1 digital za bezkonkurenčních 10890,-Kč u nás skladem.
  Přijeďte si zkontrolovat baterii vašeho golfového vozíku, před začátken sezóny. Rezervace na telefoním čísle 548 423 811
  Možnost předvedení a okamžitého dodání. Dodání zdarma po celé ČR.
  13.12.2015
  Lithiová baterie na 36 jamek za pouhých 6990,-Kč s DPH
  Napište nám typ vozíků a my Vám připravíme konektor přímo pro Váš vozík. info@terra.cz
  Nahradní motory Motocaddy jsou dostupné pro elektrické golfové vozíky S1, S3, M1 a M3. Věříme, že výměnu zvládnete sami, anebo si objednejte výměnu na servis@terra.cz kde Vám i rádi pomžou a poradí.
  Neujede Váš vozík už ani 18 jamek? Objednejte si zbrusu novou lithiovou baterii na 36 jamek již od 7490,-Kč. Zavolejte a informujte se o kompatibilitě k Vašemu golfovému vozíku. 548 423 811 obchod@terra.cz
  Novinka od výrobce Motocaddy, model S7 s dálkovým ovládáním. Užitečný pomocník pro pohodlnou hru. Informujte se na obchod@terra.cz
   
  Obchod >> Všeobecné obch. podmínky
  Powered by FlexiWeb